Blog Tentang Bacaan Al Qur'an, Doa - Doa, Tata Cara Ibadah, Contoh Surat, Makalah, Skripsi, Proposal, Pidato, Puisi, Kata Mutiara dan Artikel.

Jumat, 15 Mei 2015

Contoh Surat Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja

Advertisement

Contoh Surat Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja


                                                                                                           Tasikmalaya, 18 April 2014
Hal: Surat Izin Tidak Masuk Kerja
Lampiran: 1 lembar

Kepada:
Yth. Kepala Personalia ............
di Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan izin tidak masuk kerja selama 1 hari dikarenakan sakit. Sebagai bukti saya lampirkan surat keterangan sakit dari dokter/ Rumah Sakit setempat.

Demikian Surat izin ini saya sampaikan, mohon menjadi maklum. Atas perhatiaan serta kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

                                                                                                           Hormat saya,

                                                                                                           Tanda tangan

                                                                                                         (Nama Lengkap)
Advertisement
Facebook Twitter Google+
 
Back To Top