Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Kali ini admin postingkan contoh SK kepala sekolah silahkan simak di bawah ini.

KOP LEMBAGA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 4 SEMANGKA
Nomor : 128/.../.../ SK.03/X/ 2013


TENTANG
SISWA MISKIN
PADA SMA NEGERI 4 SEMANGKA

Kepala SMA Negeri 4 Semangka


Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kwalitas layanan pendidikan pada SMA Negeri 4 Semangka
b.
bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang perlu untuk menerima bantuan.
Mengingat
:
1.
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SistenmPendidikan Nasional ;
2.
Undang-undang No.20 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3.
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan
4.
Surat Keterangan dari Kepala Desa/ RT Desa Apel Kecamatan Salak
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Menetapkan Nama nama siswa miskin Penerima Bantuan Dana Beasiswa Miskin
KEDUA
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran APBD Provinsi Semangka Tengah
KETIGA
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
   Ditetapkan di         : Duren
   Pada tanggal       : 25 Juli 2013


  Mangga, S.Pd., MA.
  NIP: 123456789 0123 45678910


Demikianlah contoh SK kepala sekolah semoga bermanfaat.