Contoh Surat Permohonan Dukungan dan Pengesahan

Kali ini admin postingkan contoh surat permohonan dukungan dan pengesahan silahkan simak di bawah ini.

PANITIA PEMBENTUKAN IKATAN ALUMNI DWISMA
(IAD)

Nomor           : 01/PANPEL/PEMBENTUKAN IAD/IAD/2017
Lamp.           : 1 (gabung)
Hal               : Permohonan Dukungan dan Pengesahan.


Kepada
Yth.  Kepala SMA Negeri 2 Mengwi
             Di -
             Tempat

          Dengan Hormat,
Dalam upaya mewujudkan SMA Negeri 2 Mengwi yang seutuhnya, kami Panitia Pembentukan Ikatan Alumni Dwisma, SMA Negeri 2 Mengwi bermaksud untuk mengajukan proposal kegiatan permohonan dukungan baik dalam bentuk moral maupun materiil. Serta untuk mengesahkan kepanitiaan yang telah terbentuk dalam Surat Keputusan (SK) Kepala SMA Negeri 2 Mengwi.
Dimana Proposal Kegiatan dan Surat Keputusan ini akan digunakan sebagai modal awal untuk dapat membentuk dan merumuskan Ikatan Alumni Dwisma (IAD).
          Atas perhatian dan sumbangsihnya kami ucapkan terima kasih.
Mangupura, 22 Januari 2017
 Ketua Panitia                                                           Sekretaris


I Wayan Dirgayusa                                         Ida Ayu Dwidyaniti Wira
NIM. 0620025010                                            NIM. 0620025012

Demikianlah yang saya bagikan mengenai surat permohonan dukungan dan pengesahan semoga bermanfaat.