Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Teks Bacaan Surat Al-Ikhlas Arab Latin Indonesia dan Terjemahannya

Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Makkiyah, terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadap-Nya. Kalimat inti dari surah ini, "Allahu ahad, Allahus shamad" (Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung), sering muncul dalam uang dinar emas pada zaman Kekhalifahan dahulu. Sehingga, kadang kala kalimat ini dianggap sebagai slogan negara Khilafah Islamiyah, bersama dengan dua kalimat Syahadat.
berikut saya sajikan Teks Bacaan Surat Al-Ikhlas Arab Latin Indonesia dan Artinya silahkan baca dibawah ini:قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
Qul huwallahu ahad(un)
"Katakanlah: 'Dialah Allah, Yang Maha Esa'." – (QS.112:1) 


اللَّهُ الصَّمَدُ
Allahush-shamad(u)


"Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya, segala urusan." – (QS.112:2) 


لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
Lam yalid walam yuulad
"Dia tidak beranak, dan tiada pula diperanakkan," – (QS.112:3) 


وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
Walam yakul(n) lahu kufuwan ahad(un)
"dan tidak ada seorang (sesuatu)pun, yang setara dengan Dia." – (QS.112:4)